46 Mozzarella

Pizzateig (11), Tomaten, Mozzarella (3,17)